Logo

FIDAS

Renata Kokalj, s.p.

Podjetniško in davčno svetovanje

Računovodske storitve:

assignment_turned_in vodenje glavne knjige s saldakonti,
assignment_turned_in vodenje analitičnih evidenc prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih,
assignment_turned_in vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,
assignment_turned_in obračun plač, vključno z evidencami v zvezi s plačami in poročanjem FURS-u, Ajpes-u in ZPIZ-u,
assignment_turned_in obračun drugih prejemkov fizičnih oseb (podjemne pogodbe, avtorski honorarji….),
assignment_turned_in obračun davka na dodano vrednost, rekapitalucijsko poročilo,
assignment_turned_in izdelava računovodskih in davčnih izkazov,
assignment_turned_in računovodske analize poslovanja, periodična računovodska poročila po želji uporabnika,
assignment_turned_in obračun zamudnih obresti, izpis opominov in IOP uskladitev,
assignment_turned_in sprotna kontrola poslovanja in opozarjanje na morebitne nepravilnosti,
assignment_turned_in druge računovodske in svetovalne storitve.
Domov